Pasningsordningen er et tilbud på Thyholm, som henvender sig til børn i alderen 24 uger til 2 år og 11 måneder. Jeg er godkendt af Struer Kommune, som fører tilsyn her 4 gange om året.

Jeg ansættes og aflønnes af forældrene, som betaler mig det kommunenale tilskud og egenbetaling hver måned. Der betales 12 måneder om året. Kommunen yder søskenderabat til pasningsordningen.

 

Hvordan gør man som forældre:

Barnet skal skrives på ventelisten til kommunal pasning, da kommunen ellers ikke yder tilskud. Bemærk at man skal have stået på kommunal venteliste i minimum 2 måneder, for at få adgang til at søge tilskud til privat pasningsordning.

Når i så bliver tilbudt en plads i det kommunale, vælger I istedet at gøre brug af "frit-valg-ordningen", som giver jer ret til at vælge mellem de forskellige pasningsformer heriblandt det private.

 

 


Del siden